+38 (096) Дивитись всі
Телефонуйте нам:
Пишіть нам:
0

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією ФОП Склянчук Остап Степанович або Товариства з обмеженою відповідальністю “ПЕТЕКСПЕРТ”, далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу далі по тексту - «Договір».

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця pets.ua.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» - зоотовари;

* «Інтернет-магазин», «Сайт» - вебсторінка для подання та реалізації товару, розміщена за посиланням pets.ua.

* «Покупець» - дієздатна фізична особа, що прийняла умови публічної оферти.

* «Замовлення» - окремі позиції з переліку товарів, незалежно від їх кількості, обрані Покупцем для купівлі.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах  цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину, і який є  в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару в наявності, Продавець або уповноважена ним особа зобов'язані повідомити про це Покупця (по телефону або через електронну пошту).

Порядок оплати замовлення

5.1. Замовлення оплачується у готівковій та безготівковій формах шляхом здійснення передоплати на рахунок Продавця у розмірі 100% вартості Товару або 100% оплати у відділенні поштово - логістичної компанії чи представнику такої компанії (кур’єру).

 

 

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється після оплати їх повної вартості або передоплати, якщо інше не погоджено сторонами.

6.2. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється з використанням послуг поштово-логістичних компаній.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку розірвати договір у разі порушення Покупцем умов цього договору.

- залучати до виконання договору третіх осіб без погодження із Покупцем.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- отримати замовлення в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

- повернути новий товар, який:

1)   Не використовувався;

2)   Зберіг товарний вигляд, споживчі властивості;

3)    Не має слідів встановлення/експлуатації;

4)    Дотримано правила зберігання товару;

5)   Має повну комплектність товару, цілісні всі компоненти та оригінальна упаковка, ярлики, пломби, заводське маркування.

            6)      Має оригінал розрахункового документу.

До повернення та обміну не приймається товар належної якості, який був придбаний за спеціальними цінами, при проведенні акцій та/або розпродажів.

У випадку здійснення помилкового (неточного чи невідповідного) замовлення Покупцем, Постачальник відповідальності не несе та претензій не приймає.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- невідповідність колірної гами товару, оскільки така може бути зумовлена через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- зміст і правдивість інформації та даних, наданих Покупцем при оформленні замовлення;

- затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам і нормам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору.  Такі зміни будуть чинними з моменту опублікування їх або чинної редакції Договору на  Сайті.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Продавцем на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Уклавши Договір Покупець підтверджує свою згоду про включення його персональних даних до баз персональних даних Продавця. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків тощо.

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Надання Покупцем недостовірних/некоректних даних, в тому числі щодо засобів зв’язку та/або будь-яких інших даних є підставою для одностороннього розірвання Договору Продавцем. Покупець несе всі можливі, у тому числі, негативні наслідки, пов’язані з наданням недостовірних/некоректних даних, самостійно.

9.6. Покупець надає Продавцю право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного та/або інформаційного характеру через будь-які засоби зв’язку.

 

Інформація про видалення даних

Для видалення своїх даних – напиши нам листа на пошту: [email protected]

або телефонуйте: (066) 96 96 209, (096) 96 96 209.

 

Згода суб’єкта персональних даних на обробку персональних даних про нього

10.1. Виходячи із вимог Закону України «Про захист персональних даних», пункту 9.3 Договору публічної оферти, здійснюючи акцепт (оформлення замовлення і подальшу оплату товару), Покупець надає Продавцеві згоду на обробку своїх персональних даних, склад, обсяг та зміст яких визначений первинними та іншими джерелами про Покупця  (як наданих, так і тих, що надаватимуться Продавцеві або особам, що діють від його імені) відповідно до сформульованої в договорі купівлі-продажу мети їх обробки. Первинними джерелами даних про Покупця є видані на його ім'я документи, підписані ним документи, відомості, які він сам про себе надав, включаючи відомості, що містяться в договорі купівлі-продажу. 

Мета обробки персональних даних про Покупця – укладення та виконання Договорів та інших правочинів, ініційованих Покупцем, реалізація прав та обов’язків Сторін, що випливають з правочинів та/або вимог чинного законодавства, проведення оплати за товар, виконання інших ініційованих сторонами правочинів, забезпечення отримання товару, замовлення послуг, фіксування історії замовлень, а також інформування про отримання послуг від Продавця, проведення заходів прямого/непрямого, маркетингу в т.ч.  щодо моніторингу якості наданих Покупцю послуг, розгляд скарг та пропозицій, наданих Покупцем, забезпечення доведення до відома Покупця інформації, яка може зацікавити його для задоволення потреб, в т.ч. інформування про акції Продавця та його партнерів, забезпечення реалізації інших сфер відносин та/або надання додаткових супутніх послуг Покупцю Продавцем або партнерами Продавця в межах укладених з партнерами договорів, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно Покупця в силу дотримання вимог законодавства, умов договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів сторін.  

До складу персональних даних, що отримуються від Покупця під час підписання даного документу входять: прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, адреса, дата народження, інші дані. 

Покупець підписанням цього Договору засвідчує та гарантує, що:

- персональні дані про нього були надані Продавцю та його партнерам добровільно, чим підтверджує правомірність їх отримання; надані персональні дані про Покупця є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам законодавства, вищевказаній меті їх обробки та досягнутим між сторонами домовленостям;  

- Продавець має право здійснювати транскордонну передачу даних про Покупця своїм дочірнім компаніям та партнерам відповідно до вказаної у документі мети без необхідності повідомлення Покупця про кожен випадок таких дій;

- Продавець, як володілець баз персональних даних, до складу яких входять персональні дані Покупця, вправі відповідно до вимог чинного законодавства передавати розпоряднику(-ам) бази персональних даних право на обробку останнім(-ми) персональних даних про Покупця, що входять до цих баз персональних даних, в межах визначеної мети; 

- Продавець має право на підставі договору-доручення, укладеного відповідно до вимог Цивільного кодексу України, делегувати частину своїх повноважень у сфері обробки персональних даних щодо Покупця, своїм партнерам. 

- У день укладення договору купівлі-продажу товарів Покупець отримав від Продавця письмове повідомлення про свої права, мету збору та обробки персональних даних про себе, а також інформацію про місцезнаходження володільців, розпорядника та третіх осіб, яким можуть бути передані для обробки його персональні дані;

- Компанія має право здійснювати зберігання та передачу аудіо записів та інших файлів, що були отримані під час проведення заходів прямого/непрямого маркетингу та містять персональні дані Покупця без необхідності отримання додаткової згоди від Покупця на вчинення таких дій та без повідомлення останнього про кожен випадок таких дій;

- Продавець має право обробляти персональні дані про Покупця безстроково.

 

ФОП Склянчук Остап Степанович

Платник єдиного податку  (2 група)

Юридична адреса: 79031, Львівська обл., м.Львів вул. Стрийська, буд. 85

Р/р UA243253210000026002053782420 в Західне АТ КБ „ПРИВАТБАНК”, МФО 325321

Ідентифікаційний номер 2972108855, 

Витяг про сплату єдиного податку

№ 2013503400991     від 06.07.2020 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ПЕТЕКСПЕРТ”

79044, Львівська обл., м. Львів, вул. С. Єфремова, буд. 40

р/р IBAN UA613052990000026007041008722 в

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ЄДРПОУ 43058808

Індивідуальний податковий номер

430588013056

Свідоцтво платника ПДВ №1913054500260